Hộp giảm tốc servo Wanshsin WPF-L1

Mặt bích: 60, 80, 90, 115, 120, 160

Tỉ số: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Hiệu suất cao

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc servo Wanshsin WPF-L2

Mặt bích: 60, 80, 90, 115, 120

Tỉ số: 1/12 - 1/100

độ rơ thấp

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc servo Wanshsin WABR

Mặt bích: 60 / 90 / 115 / 142 / 180

Tỉ số truyền: 3~200

Tốc độ đầu vào Max: 10000 rpm

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc servo Wanshsin WVRBR

Mặt bích: 60 / 90 / 115 / 142 / 180

Tỉ số truyền: 3~200

Max speed: 10000 rpm

Đơn giá: Liên hệ

Hộp số servo Wanshsin WADR

Tỉ số: 1/4 đến 1/200

Momen: 48 - 450N.m

Mặt bích: 64, 90, 110, 140

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc servo Wanshsin WPLR

Mặt bích: 42 / 60 / 80 / 120 / 160

Tỉ số truyền: 3~200

Momen: 8 - 210N.m

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc servo Wanshsin WAB

Mặt bích: 42/60/90/115/142/180/220

Tỉ số truyền 3-100,

Super quiet (siêu êm)

Đơn giá: Liên hệ

hộp giảm tốc motor servo Wanshsin WAD

Mặt bích: 064, 090, 110, 140, 200, 255

Tỉ số truyền 3-100,

Tốc độ ngõ vào max: 10000 rpm

 

Đơn giá: Liên hệ

hộp giảm tốc motor servo Wanshsin WVRB

Mặt bích: 42 / 60 / 90 / 115 / 140 / 180 / 220

Tỉ số truyền: 3~100

Momen: 20 - 1500N.m

Đơn giá: Liên hệ

hộp giảm tốc motor servo Wanshsin WAE

Mặt bích: 50, 70、90、120、155、205, 235, Tỉ số truyền 3-100,

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc servo Wanshsin WPL

KT: 42, 60, 80, 90, 120, 160

tỉ số truyền: 3~100

Tốc độ ngõ vào: 4000 rpm

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc servo Wanshsin WML

Tỉ số truyền: 3, 4, 5, 7, 10, …100

Mặt bích: 60/90/120/150/180/220

công suất từ 100w tới 15kw

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc servo Wanshsin WSF series

hộp số: 050, 070, 090, 120

tỉ số truyền: 3, 5, 7, 9……81.

Công suất: từ 50w đến 5kw

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc servo Wanshsin WAER

KT: 70 / 90 / 120 / 155 / 205 

Ratio: 3~200

tốc độ vào Max: 10000rpm

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc servo Wanshsin WPFR

Mặt bích: 42 / 60 / 80 / 115 / 142

Tỉ số truyền: 3~200

Momen: 8 - 210N.m

Đơn giá: Liên hệ

hộp giảm tốc servo Wanshsin WR

Kích thước: 42 / 60 / 90

Tỉ số truyền: 1 / 2 / 3 / 5

trục đơn, trục kép, trục lỗ

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc servo trục rỗng Wanshsin WTN

Kích thước: 60 / 85 / 130 / 200

Tỉ số truyền: 5, 10, 18

Momen quay: 5.2 70N.m

 

Đơn giá: Liên hệ