Quạt trần cánh lớn Wanshsin WF5IPM73

Đường kính cánh: 2.8, 3.6, 7.6m

Tốc độ 90rpm

Tiết kiệm hằng năm:20%

Đơn giá: Liên hệ