Bộ lọc nhiễu 6A World Tech WT-RC06-L

- Dòng điện định mức: 6A

- Điện thế: 1 pha 250VAC

- Điện thế cách ly: 1,500V

Đơn giá: 487.000 VNĐ

Bộ lọc nhiễu 6A World Tech (Noise Filter) WT-RC06-T

- Nguồn điện 1P 6A 250VAC,

- kích thước: 48x42x25mm,

- Nhập khẩu: Korea

Đơn giá: 200.000 VNĐ

Bộ lọc nhiễu 30A World Tech WT-RC30-SF

Lọc nhiễu nguồn điện

1P 30A 250VAC,

107x68x38mm, Korea

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc nhiễu 40A World Tech WT-RC40-SF

Lọc nhiễu nguồn điện 1P

40A 250VAC,

107x68x50mm, Korea

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc nhiễu 50A World Tech WT-RC50-SF

Lọc nhiễu nguồn điện 1P

50A 250VAC,

107x68x50mm, Korea

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc nhiễu 60A World Tech WT-RC60-SF

Lọc nhiễu nguồn điện 1P 60A 250VAC, 107x68x50mm, Korea

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc nhiễu 80A World Tech WT-RC80-SF

Lọc nhiễu nguồn điện 1P 80A 250VAC, 107x68x50mm, Korea

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc nhiễu 100A World Tech WT-RC100-SF

- Dòng điện định mức: 100A

- Điện thế: 250 VAC

- Kích thước: 107x68x50mm, Korea

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc nhiễu World Tech WT-RC120-SF

Lọc nhiễu nguồn điện 1P 120A 250VAC, 107x68x50mm, Korea

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc nhiễu World Tech WT-RC150-SF

Lọc nhiễu nguồn điện 1P 150A 250VAC, 107x68x50mm, Korea

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc nhiễu World Tech WT-RC06-NF

Lọc nhiễu nguồn điện 1P 6A 250VAC, Korea

Đơn giá: 458.000 VNĐ

Bộ lọc nhiễu 10A World Tech WT-RC10-NF

lọc nhiễu nguồn điện 1P 10A 250VAC,

75x54x32, Korea

Điện thế cách ly: 1,500V 10mA

Đơn giá: 473.000 VNĐ

Bộ lọc nhiễu 15A World Tech (Noise Filter) WT-RC15-NF

lọc nhiễu nguồn điện 1P 15A 250VAC,75x54x32, Korea

Đơn giá: 489.000 VNĐ

Bộ lọc nhiễu 20A World Tech WT-RC20-NF

lọc nhiễu nguồn điện 1P 20A 250VAC,75x54x32, Korea

Đơn giá: 652.000 VNĐ

Bộ lọc nhiễu 5A World Tech WS-2005

Lọc nhiễu nguồn điện 1P 5A 250VAC, 96x53x50 Korea

Đơn giá: 389.000 VNĐ

bộ lọc nhiễu 10A World Tech WS-2010

Lọc nhiễu nguồn điện 1P 10A 250VAC, 96x53x50 Korea

Đơn giá: 400.000 VNĐ

bộ lọc nhiễu 6A World Tech WS-2006

Lọc nhiễu nguồn điện 1P 6A 250VAC, 96x53x50 Korea

Đơn giá: 394.000 VNĐ

bộ lọc nhiễu 15A World Tech WS-2015

Lọc nhiễu nguồn điện 1P 15A 250VAC, 96x53x50 Korea

Đơn giá: 443.000 VNĐ

bộ lọc nhiễu 30A World Tech WS-2020

Lọc nhiễu nguồn điện 1P 20A 250VAC, 96x53x50 Korea

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc nhiễu 3P 10A World Tech TWT-RC10-450

lọc nhiễu nguồn điện 3P 10A 450VAC, Korea

Đơn giá: Liên hệ

bộ lọc nhiễu 30A World Tech WS-2030

Lọc nhiễu nguồn điện 1P 30A

250VAC,

96x53x50 Korea

Đơn giá: 1.747.000 VNĐ

Bộ lọc nhiễu 3P 20A World Tech TWT-RC20-450

lọc nhiễu nguồn điện 3P 20A 450VAC, Korea

Đơn giá: Liên hệ

bộ lọc nhiễu 40A World Tech WS-2040

Lọc nhiễu nguồn điện 1P 40A 250VAC, 96x53x50 Korea

Đơn giá: 1.720.000 VNĐ

Bộ lọc nhiễu 3P 30A World Tech TWT-RC30-450

lọc nhiễu nguồn điện 3P 30A 450VAC, Korea

Đơn giá: Liên hệ

bộ lọc nhiễu 50A World Tech WS-2050

Lọc nhiễu nguồn điện 1P 50A 250VAC, 96x53x50 Korea

Đơn giá: 2.390.000 VNĐ

Bộ lọc nhiễu 3P 40A World Tech TWT-RC40-450

lọc nhiễu nguồn điện 3P 40A 450VAC, Korea

Đơn giá: Liên hệ

bộ lọc nhiễu 60A World Tech WS-2060

Lọc nhiễu nguồn điện 1P 60A 250VAC, 96x53x50 Korea

Đơn giá: 3.020.000 VNĐ

Bộ lọc nhiễu 3P 50A World Tech TWT-RC50-450

lọc nhiễu nguồn điện 3P 50A 450VAC, Korea

Đơn giá: Liên hệ

bộ lọc nhiễu 80A World Tech WS-2080

Lọc nhiễu nguồn điện 1P 80A 250VAC, Korea

Đơn giá: 3.880.000 VNĐ

Bộ lọc nhiễu 3P 60A World Tech TWT-RC60-450

lọc nhiễu nguồn điện 3P 60A 450VAC, Korea

Đơn giá: Liên hệ

bộ lọc nhiễu 100A World Tech WS-2100

Lọc nhiễu nguồn điện 1P 100A 250VAC, Korea

Đơn giá: 6.030.000 VNĐ

Bộ lọc nhiễu 3P 80A World Tech TWT-RC80-450

lọc nhiễu nguồn điện 3P 80A 450VAC, Korea

Đơn giá: Liên hệ

bộ lọc nhiễu 120A World Tech WS-2120

Lọc nhiễu nguồn điện 1P 120A 250VAC, 96x53x50 Korea

Đơn giá: 7.750.000 VNĐ

bộ lọc nhiễu 150A World Tech WS-2150

Lọc nhiễu nguồn điện 1P 120A 250VAC, 96x53x50 Korea

Đơn giá: 9.470.000 VNĐ

bộ lọc nhiễu 200A World Tech WS-2200

Lọc nhiễu nguồn điện 1P 200A 250VAC, 96x53x50 Korea

Đơn giá: 15.500.000 VNĐ

Bộ lọc nhiễu 3P 100A World Tech TWT-RC100-450

Hệ thống: 3 Pha, 3 dây

Dòng điện định mức: 100A

Điện thế định mức: 450 VAC

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc nhiễu 3P 120A World Tech TWT-RC120-450

lọc nhiễu nguồn điện 3P 120A 450VAC, Korea

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc nhiễu 3P 150A World Tech TWT-RC150-450

lọc nhiễu nguồn điện 3P 150A 450VAC, Korea

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc nhiễu 3P 180A World Tech TWT-RC180-450

lọc nhiễu nguồn điện 3P 180A 450VAC, Korea

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc nhiễu 3P 200A World Tech TWT-RC200-450

lọc nhiễu nguồn điện 3P 200A 450VAC, Korea

Đơn giá: Liên hệ