bộ lọc nhiễu biến tần World Tech TWS-4010B

Lọc nhiễu biến tần 3P 10A 250VAC, 189x102x57 Korea

Đơn giá: 2.820.000 VNĐ

Bộ lọc nhiễu biến tần 20A World Tech TWS-4020B

Lọc nhiễu biến tần 3P 20A 250VAC, 228x106x78 Korea

Đơn giá: 3.570.000 VNĐ

Bộ lọc nhiễu biến tần 30A World Tech TWS-4030B

Lọc nhiễu biến tần 3P 30A 450VAC, 228x106x78 Korea

Đơn giá: 4.660.000 VNĐ

Bộ lọc nhiễu biến tần 40A World Tech TWS-4040B

Lọc nhiễu biến tần 3P 40A 450VAC, 235x130x95 Korea

Đơn giá: 6.570.000 VNĐ

Bộ lọc nhiễu biến tần 50A World Tech TWS-4050B

Lọc nhiễu biến tần 3P 50A 450VAC, 235x130x95 Korea

Đơn giá: 8.240.000 VNĐ

Bộ lọc nhiễu biến tần 60A World Tech TWS-4060B

Lọc nhiễu biến tần 3P 20A 450V, 235x130x95 Korea

Đơn giá: 9.270.000 VNĐ

Bộ lọc nhiễu biến tần 80A World Tech TWS-4080B

Lọc nhiễu biến tần 3P 80A 450V, 242x130x95 Korea

Đơn giá: 10.940.000 VNĐ

Bộ lọc nhiễu biến tần 100A World Tech TWS-4100B

Lọc nhiễu biến tần 3P 100A 450V, Korea

Đơn giá: 15.720.000 VNĐ

Bộ lọc nhiễu biến tần 120A World Tech TWS-4120B

Lọc nhiễu biến tần 3P 120A 450V, Korea

Đơn giá: 18.140.000 VNĐ

Bộ lọc nhiễu biến tần 150A World Tech TWS-4150B

Lọc nhiễu biến tần 3P 150A 450V, Korea

Đơn giá: 21.770.000 VNĐ

Bộ lọc nhiễu biến tần 200A World Tech TWS-4200B

Lọc nhiễu biến tần 3P 200A 450V, Korea

Đơn giá: 31.100.000 VNĐ

Bộ lọc nhiễu biến tần 250A World Tech TWS-4250B

Lọc nhiễu biến tần 3P 250A 450V, Korea

Đơn giá: 34.900.000 VNĐ

Cuộn reactor AC biến tần World Tech 4WAI3AL4

Lọc nhiễu biến tần Công suất 0.75~22kw, 3P, 400VAC

Đơn giá: Liên hệ

Cuộn reactor AC biến tần World Tech 4WAI3AOL4

Lọc nhiễu biến tần Công suất 0.75~30kw, 3P, 400VAC

Đơn giá: Liên hệ

Cuộn reactor DC biến tần World Tech 4WDI3L4

Lọc nhiễu biến tần Công suất 0.75~30kw, 3P, 400VAC

Đơn giá: Liên hệ

Cuộn reactor AC đầu vào biến tần World Tech 4WAI3AL2

Lọc nhiễu biến tần Công suất 0.75~11kw, 3P, 220VAC

Đơn giá: Liên hệ

Cuộn reactor AC đầu ra biến tần World Tech 4WAI3AOL2

Lọc nhiễu biến tần Công suất 0.75~15kw, 3P, 220VAC

Đơn giá: Liên hệ

CUỘN REACTOR DC BIẾN TẦN WORLD TECH 4WDI3L2

Lọc nhiễu biến tần Công suất 0.75~15kw, 3P, 400VAC

Đơn giá: Liên hệ