Xi lanh gắn linh động Chelic NQ NQI NQO

Ø6~32, hành trình 5~50mm, gắn được nhiều phía

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh Compact Chelic JD JSI JSO JDD JDAD JDAR

- đường kinh: Ø6~125,

- hành trình 5 ~ 100mm,

- Nhiều kiểu lắp đặt

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh Compact với vòng khử bụi Chelic JDW

Ø6~100, hành trình 5 ~ 150mm, Nhiều kiểu lắp đặt

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh Compact có nắp chống bụi Chelic JG JGD JGAD JGAR

Ø20~100, hành trình 5 ~ 150mm, Nhiều kiểu lắp đặt

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh Compact Ultra Thin Chelic JQ JQO JQI JQD JQJ JQL JQ2B

Ø32~100, hành trình 10 ~ 100mm, chỉnh hành trình

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh 2 hành trình Chelic JDF

Ø20~100, hành trình tùy ý 10~100mm

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh lực nhân đôi Chelic JDM

Ø20~100, Lực tăng gấp 2, hành trình 10~100mm

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh Compact đế gắn linh động Chelic NU

Ø6~10, hành trình 4~20mm, gắn được nhiều phía

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh trục chống xoay Chelic NQT

Ø6~32, hành trình 5~50mm, chống xoay, gắn được nhiều phía

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh Compact đế gắn linh động Chelic ND

Ø16~40, hành trình 10~60mm, gắn được nhiều phía

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh Oval chống xoay Chelic JM

Ø20~40, hành trình 5~100mm, chống xoay

Đơn giá: Liên hệ