Xi lanh nhỏ Chelic NB

Đường kính Ø6, Ø10, Ø16,

hành trình 5 ~ 40mm

Double acting

Đơn giá: Liên hệ

Xylanh nhỏ gọn mini Chelic MSI

Xy lanh Ø6, Ø10,

hành trình 5mm

Single acting

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh nhỏ Chelic NA NAD

Xy lanh Ø12, Ø16,

hành trình 5~15mm

1~7 (kgf/cm²)

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh khí nén mini Chelic NA2

Xy lanh Ø6, Ø10, Ø12, Ø16,

hành trình 5~15mm

1.5~6 (kgf/cm²)

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh khí nén mini Chelic MSI105

Xy lanh Ø6, Ø10,

hành trình 10mm

2-7 (kgf/cm²)

Đơn giá: Liên hệ