Xylanh nhỏ gọn mini Chelic MSI

Xy lanh Ø6, Ø10, hành trình 10mm

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh nhỏ Chelic NA NAD

Xy lanh Ø12, Ø16, hành trình 5~15mm

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh khí nén mini Chelic NA2

Xy lanh Ø6, Ø10, Ø12, Ø16, hành trình 5~15mm

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh khí nén mini Chelic MSI105

Xy lanh Ø6, Ø10, hành trình 10mm

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh nhỏ Chelic NB

Đường kính Ø6, Ø10, Ø16, hành trình 5 ~ 40mm

Đơn giá: Liên hệ