xi lanh khí nén xoayChelic RTM

Momen: 10~100N.m;

Double acting;

góc xoay: 90°, 180°, 270°.

Đơn giá: Liên hệ

xi lanh khí nén xoay Chelic RTP

Lực tác động: 5~30N.m;

Double acting;

góc xoay 90°, 180°.

Đơn giá: Liên hệ

xi lanh khí nén xoay Chelic RTB

momen quay 3~500N.m;

double acting;

góc xoay 180°.

Đơn giá: Liên hệ

xi lanh khí nén xoay Chelic RMF

0.14~5N.m;

Double acting;

góc xoay 90°, 180°

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh thủy lực Chelic RTU

Kích thước trục: Ø32, Ø40;

góc quay: 90°, 180°.

35 kgf / cm²

Đơn giá: Liên hệ

xi lanh khí nén xoay Chelic RTBM

momen quay 10~100N.m;

Double acting;

góc xoay 90°, 180°.

Đơn giá: Liên hệ

xi lanh khí nén xoay ba vị trí Chelic RTZB

momen quay 10~50N.m;

Double acting;

góc xoay 180°.

Đơn giá: Liên hệ

xi lanh khí nén xoay Chelic RTH

Đường kính 40, 63, 80;

Double acting;

góc xoay 90°, 180°.

Đơn giá: Liên hệ

Bàn xoay điện Chelic ETB

- Momen đóng mở 0.2~7N.m,

- Tải 10~150N,

- Góc đóng mở, 330°

Đơn giá: Liên hệ