Xi lanh quay Chelic RTM

Momen: 10~100N.m; Double acting; góc xoay: 90°, 180°, 270°.

Đơn giá: Liên hệ

Xy lanh xoay Chelic RMF

torque: 10~100N.m; Double acting; góc xoay 90°, 180°, 270°.

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh thủy lực Chelic RTU

Kích thước trục: Ø32, Ø40; góc quay: 90°, 180°.

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh quay Chelic RTB

momen quay 3~500N.m; double acting; góc xoay 180°.

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh quay Chelic RTBM

momen quay 10~100N.m; Double acting; góc xoay 90°, 180°.

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh xoay ba vị trí Chelic RTZB

momen quay 10~50N.m; Double acting; góc xoay 180°.

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh quay Chelic RTP

5~30N.m; Double acting; góc xoay 90°, 180°.

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh quay Chelic RTH

Đường kính 40, 63, 80; Double acting; góc xoay 90°, 180°.

Đơn giá: Liên hệ

Bàn xoay điện Chelic ETB

momen đóng mở 0.2~7N.m, tải 10~150N, góc đóng mở, 330°

Đơn giá: Liên hệ