Xi lanh khí nén 2 ty Chelic TD

xy lanh: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, hành trình: 50-250

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh khí nén 2 ty Chelic TDX

xy lanh: 10, 16, 20, 25, hành trình: 10-150

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh 2 trục Chelic TDXU

xy lanh: Ø16, 20, 25, hành trình: 10-150

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh bàn trượt Chelic STU

xy lanh: Ø10, 16, 20, 25, 32, hành trình: 10-250

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh bàn trượt Chelic STM

xy lanh: Ø16, 20, 25, 32, hành trình: 25-250

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh bàn trượt Chelic STX

xy lanh: Ø10, 16, 20, 25, hành trình: 10-150

Đơn giá: Liên hệ