Xi lanh khí nén 2 ty Chelic TD

xy lanh: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40,

hành trình: 50-250

Lực gấp đôi với 2 pistons

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh khí nén 2 ty Chelic TDX

xy lanh: 10, 16, 20, 25,

hành trình: 10-150

áp suất: 1~8.5(kgf/cm²)

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh 2 trục Chelic TDXU

xy lanh: Ø16, 20, 25,

hành trình: 10-150

1~8.5 (kgf/cm²)

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh bàn trượt Chelic STU

xy lanh: Ø10, 16, 20, 25, 32,

hành trình: 10-250

1.5~9(kgf/cm²)

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh bàn trượt Chelic STM

xy lanh: Ø16, 20, 25, 32,

hành trình: 25-250

1.5~9(kgf/cm²)

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh bàn trượt Chelic STX

xy lanh: Ø10, 16, 20, 25,

hành trình: 10-150

áp suất: 1~7(kgf/cm²)

Đơn giá: Liên hệ