Màn hình HMI XTOP M2I XTOP07TW-LD-E

Đơn giá: 8.900.000 VNĐ

MÀN HÌNH HMI M2I XTOP10TV-ED-E

Đơn giá: 23.070.000 VNĐ

XTOP10TW-UD MÀN HÌNH HMI

Đơn giá: Liên hệ

XTOP10TW-UD-ED

Đơn giá: Liên hệ

XTOP08TV-SD MÀN HÌNH ĐỒ HỌA 8

Đơn giá: 30.300.000 VNĐ

XTOP10TS-SD

Đơn giá: Liên hệ

XTOP10TV-SD

Đơn giá: Liên hệ

HMI M2I XTOP08TV-ED

Đơn giá: Liên hệ

XTOP12TS-SD

Đơn giá: Liên hệ

XTOP15TX-SD

Đơn giá: Liên hệ

GP-S044-S1D0 Màn hình touch screen Autonics

Giá KM còn: 3.551.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.300.000 VNĐ

GP-S044-S1D1 Màn hình đồ họa cảm ứng Autonics

Giá KM còn: 3.551.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.300.000 VNĐ

GP-S057-S1D0 Màn hình touch screen Autonics

Giá KM còn: 4.726.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.055.000 VNĐ

GP-S057-S1D1 Màn hình đồ họa cảm ứng

Giá KM còn: 4.726.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.055.000 VNĐ

GP-S070-T9D6 Màn hình HMI Autonics

Giá KM còn: 7.713.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.512.000 VNĐ

GP-S070-T9D7 Màn hình HMI Autonics

Giá KM còn: 7.713.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.512.000 VNĐ

C3M5P00-D9F0-M6M0 Cáp màn hình GP Autonics

Giá KM còn: 100.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 150.000 VNĐ

C3M5P04-D9M0-T6Y0 cáp màn hình Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

C3M5P02-D9F0-D9M0 cáp màn hình HMI Autonics

Giá KM còn: 113.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 170.000 VNĐ

C3M5P04-D9M0-W6*0 cáp màn hình HMI Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

C3M5P03-D9M0-W4*0 Autonics Display Unit

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

C3M5P05-D9F0-D9M0 cáp màn hình HMI Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

C3M5P01-D9F0-D9M0 Cáp màn hình GP Autonics

Giá KM còn: 113.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 170.000 VNĐ

C3M5P13-D9F0-T4Y0 cáp màn hình HMI Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ