Module vigor VB-32ET-D

Đơn giá: Liên hệ

Module vigor VB-32ET-AC

Đơn giá: Liên hệ

Module nguồn Vigor VB-30PS

Đơn giá: Liên hệ

Module nhiệt độ Vigor VB-2PT

Đơn giá: Liên hệ

Module analog Vigor VB-2DA

Đơn giá: Liên hệ

Module internet Vigor VB-ENET

Đơn giá: Liên hệ

Thẻ nhớ Vigor VB-MP1R

Đơn giá: Liên hệ

Thẻ dữ liệu Vigor VB-DB1R

Đơn giá: Liên hệ

Cáp nối máy tính Vigor VBUSB-200

Đơn giá: 823.000 VNĐ

Cáp Vigor VBEC-050

Đơn giá: Liên hệ

Cáp Vigor VBEC-100

Đơn giá: Liên hệ

Module nguồn Vigor VB-PWR

Đơn giá: Liên hệ

PLC Vigor VB2-32MT-A

Đơn giá: 7.050.000 VNĐ

Module Vigor VB-16X

Đơn giá: 1.645.000 VNĐ

Modul mở rộng Vigor VB-16XYR

Đơn giá: 2.115.000 VNĐ

Module Vigor VB-16X-C

Đơn giá: 2.115.000 VNĐ

Modul mở rộng Vigor VB-16XYR-C

Đơn giá: 2.468.000 VNĐ

Modul mở rộng Vigor VB-16XYT

Đơn giá: Liên hệ

Modul mở rộng Vigor VB-16XYT-C

Đơn giá: Liên hệ

Modul mở rộng Vigor VB-16YR

Đơn giá: Liên hệ

Modul mở rộng Vigor VB-16YT

Đơn giá: Liên hệ

Cáp truyền thông Vigor VB-232

Đơn giá: Liên hệ

card truyền thông Vigor VB-485

Đơn giá: Liên hệ

Module nhiệt độ Vigor VB-4PT

Đơn giá: Liên hệ

Module nhiệt độ Vigor VB-8T

Đơn giá: Liên hệ

Module nhiệt độ Vigor VB-4T

Đơn giá: Liên hệ

Modul analog Vigor VB-6A

Đơn giá: Liên hệ

Modul analog Vigor VB-3A

Đơn giá: Liên hệ

Modul analog Vigor VB-4DA

Đơn giá: Liên hệ

Modul analog Vigor VB-4AD

Đơn giá: Liên hệ

Modul mở rộng Vigor VB-8YT-C

Đơn giá: Liên hệ