Màn hình HMI XTOP M2I XTOP07TW-LD-E

Đơn giá: 9.310.000 VNĐ

MÀN HÌNH HMI M2I XTOP10TV-ED-E

Đơn giá: 23.070.000 VNĐ

MÀN HÌNH HMI M2I XTOP12TS-SA

Đơn giá: Liên hệ

MÀN HÌNH HMI m2i XTOP10TW-UD

Đơn giá: Liên hệ

XTOP10TW-UD-ED

Đơn giá: Liên hệ

MÀN HÌNH HMI 8'' M2I XTOP08TS-SD

Đơn giá: Liên hệ

XTOP08TV-SD MÀN HÌNH ĐỒ HỌA 8

Đơn giá: 30.300.000 VNĐ

MÀN HÌNH HMI 10'' XTOP10TS-SA

Đơn giá: Liên hệ

MÀN HÌNH HMI 10'' XTOP10TV-SA

Đơn giá: Liên hệ

XTOP15TX-SD

Đơn giá: Liên hệ

XTOP12TS-SD

Đơn giá: Liên hệ

XTOP05TV-ED-E

Đơn giá: Liên hệ

XTOP10TV-SD

Đơn giá: Liên hệ

XTOP07TW-LD MÀN HÌNH ĐỒ HỌA HMI 7

Đơn giá: 8.260.000 VNĐ