M2I TOP-PCVIEW1510XA

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI M2I TOPRW0710WD-IO

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI M2I TOPRW0700WD-IO

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình máy tính công nghiệp TOP-PCVIEW1510X

TFT 15", 16M Colors, 1024x768, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

PC view M2I TOP-PCVIEW1710S

TFT 17", 16M Colors, 1280x1024, 4 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI M2I TOPRW0700WD

TFT 7", 16M Colors, 800x480, 2 COM, Ethernet, USB, SD

Đơn giá: 8.320.000 VNĐ

Màn hình HMI M2I TOPRX0500VD

TFT 5.6", 16M Colors, 640x480, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: 16.480.000 VNĐ

MÀN HÌNH HMI M2I XTOP10TV-ED-E

TFT 10.4", 65K Colors, 640x480, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

MÀN HÌNH HMI M2I XTOP12TS-SA

TFT 12.1", 65K Colors, 800x600, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

MÀN HÌNH HMI m2i XTOP10TW-UD

TFT 10.2", 16M Colors, 800x480, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI M2I XTOP10TW-UD-ED

TFT 10", 65K Colors, 800x480, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

MÀN HÌNH HMI 8

MÀN HÌNH HMI 8'' M2I XTOP08TS-SD

Đơn giá: Liên hệ

MÀN HÌNH ĐỒ HỌA 8 M2I XTOP08TV-SD

TFT 8.4", 65K Colors, 640x480, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

MÀN HÌNH ĐỒ HỌA 15 M2I XTOP15TX-SA

TFT 15", 16M Colors, 1024x768, 3 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

MÀN HÌNH HMI 10

TFT 10.4", 65K Colors, 800x600, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

MÀN HÌNH HMI 10

TFT 10", 65K Colors, 640x480, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

MÀN HÌNH ĐỒ HỌA HMI 10 M2I XTOP10TW-UD-E

TFT 10", 65k Colors, 800x480, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI M2I XTOP15TX-SD

TFT 15", 65K Colors, 1024x768, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI M2I XTOP12TS-SD

TFT 12.1", 65K Colors, 800x600, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

MÀN HÌNH ĐỒ HỌA 5 M2I XTOP05TQ-SD

TFT 5.7", 65K Colors, 320x240, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI M2I XTOP05TV-ED-E

Màn hình HMI M2I XTOP05TV-ED-E

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI M2I XTOP10TS-SD

TFT 10.4", 65K Colors, 800x600, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

màn hình HMI M2I TOPRE0700WD

TFT 7", 16M Colors, 800x480, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: 8.320.000 VNĐ

Màn hình HMI M2I XTOP10TV-SD

TFT 10.4", 65K Colors, 640x480, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

MÀN HÌNH ĐỒ HỌA 8 M2I XTOP08TV-ED-E

TFT 8.4", 65K Colors, 640x480, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

MÀN HÌNH ĐỒ HỌA 10

TFT 10.4", 65K Colors, 640x480, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

MÀN HÌNH ĐỒ HỌA HMI 7 M2I XTOP07TW-LD

TFT 7", 65K Colors, 800x480, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI M2I TOP-PPC1500XA-WF

TFT 15", 16M Colors, 1024x768, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI M2I TOPVIEW

Màn hình HMI M2I TOPVIEW

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI M2I TOPRD1010S

TFT 10.4", 16M Colors, 800x600, 3 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI 8.4" M2I TOPRX0800VD

TFT 8.4", 16M Colors, 640x480, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: 17.710.000 VNĐ

Màn hình HMI M2I TOPRD1020S

TFT 10.4", 800x600, 3 COM,2 Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI 8.4" M2I TOPRX0800SD

TFT 8.4", 16M Colors, 800x600, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: 20.540.000 VNĐ

Màn hình HMI 10" M2I TOPRX1000SD

TFT 10.4", 16M Colors, 800x600, 3 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI 10" M2I TOPRX1000VD

TFT 10.4", 16M Colors, 640x480, 3 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: 30.680.000 VNĐ

HMI 10" M2I TOPRW1000WD

TFT 10.2", 16M Colors, 800x480, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI 12" M2I TOPRX1200XD

TFT 12.1", 16M Colors, 1024x768, 3 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI M2I TOPRD1220X

TFT 12.1", 1024x768, 3 COM, 2 Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ