MÀN HÌNH HMI M2I XTOP10TV-ED-E

TFT 10.4", 65K Colors, 640x480, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

MÀN HÌNH HMI M2I XTOP12TS-SA

TFT 12.1", 65K Colors, 800x600, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

MÀN HÌNH HMI m2i XTOP10TW-UD

TFT 10.2", 16M Colors, 800x480,

2 COM, Ethernet, USB

TOPRW1000WDTOPRX1000VD

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI M2I XTOP10TW-UD-ED

TFT 10", 65K Colors, 800x480,

2 COM, Ethernet, USB

series TOPRX

Đơn giá: Liên hệ

MÀN HÌNH HMI 8

MÀN HÌNH HMI 8'' M2I XTOP08TS-SD

Đơn giá: Liên hệ

MÀN HÌNH ĐỒ HỌA 8 M2I XTOP08TV-SD

đã ngưng sản xuất và được thay thê bằng mã mới là TOPRX

Đơn giá: Liên hệ

MÀN HÌNH ĐỒ HỌA 15 M2I XTOP15TX-SA

TFT 15", 16M Colors, 1024x768, 3 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

MÀN HÌNH HMI 10

TFT 10.4", 65K Colors, 800x600, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

MÀN HÌNH HMI 10

TFT 10", 65K Colors, 640x480, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

MÀN HÌNH ĐỒ HỌA HMI 10 M2I XTOP10TW-UD-E

TFT 10", 65k Colors, 800x480,

2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI M2I XTOP15TX-SD

TFT 15", 65K Colors, 1024x768, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI M2I XTOP12TS-SD

TFT 12.1", 65K Colors, 800x600, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

MÀN HÌNH ĐỒ HỌA 5 M2I XTOP05TQ-SD

TFT 5.7", 65K Colors, 320x240, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI M2I XTOP05TV-ED-E

Màn hình HMI M2I XTOP05TV-ED-E

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI M2I XTOP10TV-SD

TFT 10.4", 65K Colors, 640x480, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

MÀN HÌNH ĐỒ HỌA 10

TFT 10.4", 65K Colors, 640x480, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

MÀN HÌNH ĐỒ HỌA HMI 7 M2I XTOP07TW-LD

TFT 7", 65K Colors, 800x480, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI XTOP M2I XTOP07TW-LD-E

7", 65K Color, 800x480 , 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ