ACB 4P 6300A Schneider NW63H24D2

Giá KM còn: 706.357.600VNĐ

- 48
Đơn giá: 1.358.380.000 VNĐ

ACB 4P 5000A Schneider NW50H24D2

Giá KM còn: 551.865.600VNĐ

- 48
Đơn giá: 1.061.280.000 VNĐ

ACB 4P 4000A Schneider NW4BH24D2

Giá KM còn: 446.290.000VNĐ

- 48
Đơn giá: 858.250.000 VNĐ

ACB 4P 4000A Schneider NW40H24D2

Giá KM còn: 321.521.200VNĐ

- 48
Đơn giá: 618.310.000 VNĐ

ACB 4P 3200A Schneider NW32H24D2

Giá KM còn: 234.832.000VNĐ

- 48
Đơn giá: 451.600.000 VNĐ

ACB 4P 2000A Schneider NW20H24D2

Giá KM còn: 148.127.200VNĐ

- 48
Đơn giá: 284.860.000 VNĐ

ACB 4P 1600A Schneider NW16H24D2

Giá KM còn: 128.320.400VNĐ

- 48
Đơn giá: 246.770.000 VNĐ

ACB 4P 1250A Schneider NW12H24D2

Giá KM còn: 113.230.000VNĐ

- 48
Đơn giá: 217.750.000 VNĐ

MKC-06 Relay bảo vệ mất pha, chỉnh lệch pha, ngược pha, Entes

Giá KM còn: 617.400VNĐ

- 10
Đơn giá: 686.000 VNĐ

MKC-04 Relay bảo vệ mất pha, chỉnh lệch cố định, ngược pha, Entes

Giá KM còn: 499.500VNĐ

- 10
Đơn giá: 555.000 VNĐ

MKC-03P

Giá KM còn: 491.400VNĐ

- 10
Đơn giá: 546.000 VNĐ

MCB-7 Timer, ON delay, OFF delay, Entes

Giá KM còn: 326.700VNĐ

- 10
Đơn giá: 363.000 VNĐ

MCB-60 Time Relay Entes

Giá KM còn: 269.100VNĐ

- 10
Đơn giá: 299.000 VNĐ

MCB-50 Công tắc thời gian Weekly Timer, 2 relay, 18 chương trình Entes

Giá KM còn: 918.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.020.000 VNĐ

GKRC-M2 Relay bảo vệ điện áp 1 pha, Entes

Giá KM còn: 555.300VNĐ

- 10
Đơn giá: 617.000 VNĐ

GKRC-03F Relay bảo vệ điện áp (sụt/quá áp, mất pha), Entes

Giá KM còn: 793.800VNĐ

- 10
Đơn giá: 882.000 VNĐ

GKRC-03 Relay bảo vệ điện áp (sụt/quá áp), Entes

Giá KM còn: 771.300VNĐ

- 10
Đơn giá: 857.000 VNĐ

GKRC-02FA Relay bảo vệ điện áp (sụt/quá áp, mất pha), Entes

Giá KM còn: 661.500VNĐ

- 10
Đơn giá: 735.000 VNĐ

GKRC-02 Relay bảo vệ sụt áp, quá áp, mất trung tính, 3 pha, Entes

Giá KM còn: 528.300VNĐ

- 10
Đơn giá: 587.000 VNĐ

Relay bảo vệ Entes GKRC-01

Giá KM còn: 528.300VNĐ

- 10
Đơn giá: 587.000 VNĐ

Bộ lập trình Công tắc thời gian Entes DTR-PROG

Giá KM còn: 215.100VNĐ

- 10
Đơn giá: 239.000 VNĐ

Bộ lập trình cho Công tắc thời gian Entes DTR-IR-PROG

Giá KM còn: 215.100VNĐ

- 10
Đơn giá: 239.000 VNĐ

Công tắc thời gian Entes DTR-20TS

Giá KM còn: 1.287.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.430.000 VNĐ

Công tắc thời gian Entes DTR-20S

Giá KM còn: 1.287.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.430.000 VNĐ

Công tắc thời gian (new) Entes DTR-20M

Giá KM còn: 1.152.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.280.000 VNĐ

Công tắc thời gian - Astronomic Timer Entes DTR-20

Giá KM còn: 999.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.110.000 VNĐ

Công tắc thời gian - Astronomic Timer (new) Entes DTR-10t

Giá KM còn: 796.500VNĐ

- 10
Đơn giá: 885.000 VNĐ

Công tắc thời gian - Astronomic Timer Entes DTR-10

Giá KM còn: 867.600VNĐ

- 10
Đơn giá: 964.000 VNĐ

Relay sụt áp 1 pha Entes DGRC-01

Giá KM còn: 528.300VNĐ

- 10
Đơn giá: 587.000 VNĐ

Voltmeter DC DCV-10

Giá KM còn: 1.008.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.120.000 VNĐ

Ammeter DC Entes DCA-10

Giá KM còn: 954.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.060.000 VNĐ

Relay bảo vệ quá dòng Entes AKC-01A

Giá KM còn: 621.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 690.000 VNĐ

ACB 4P 1000A Schneider NW10H24F2

Giá KM còn: 70.922.800VNĐ

- 48
Đơn giá: 136.390.000 VNĐ