Khớp nối trục Duri DHDS

Đơn giá: Liên hệ

Khớp nối trục Duri DRDA-A

Đơn giá: Liên hệ

Bộ khóa trục Duri DR132

Đơn giá: Liên hệ

Bộ khóa trục Duri DR110

Đơn giá: Liên hệ

RCBO 2P 40A Schneider A9D41640

Giá KM còn: 1.071.600VNĐ

- 43
Đơn giá: 1.880.000 VNĐ

RCBO 2P 32A Schneider A9D41632

Giá KM còn: 1.071.600VNĐ

- 43
Đơn giá: 1.880.000 VNĐ

RCBO 2P 25A Schneider A9D41625

Giá KM còn: 1.071.600VNĐ

- 43
Đơn giá: 1.880.000 VNĐ

RCBO 2P 20A Schneider A9D41620

Giá KM còn: 1.071.600VNĐ

- 43
Đơn giá: 1.880.000 VNĐ

RCBO 2P 16A Schneider A9D41616

Giá KM còn: 986.100VNĐ

- 43
Đơn giá: 1.730.000 VNĐ

RCBO 2P 10A Schneider A9D41610

Giá KM còn: 1.000VNĐ

- 43
Đơn giá: 1.730 VNĐ

RCBO 2P 6A Schneider A9D41606

Giá KM còn: 986.100VNĐ

- 43
Đơn giá: 1.730.000 VNĐ

RCBO 2P 40A Schneider A9D31640

Giá KM còn: 1.071.600VNĐ

- 43
Đơn giá: 1.880.000 VNĐ

RCBO 2P 32A Schneider A9D31632

Giá KM còn: 1.117.200VNĐ

- 43
Đơn giá: 1.960.000 VNĐ

RCBO 2P 25A Schneider A9D31625

Giá KM còn: 1.071.600VNĐ

- 43
Đơn giá: 1.880.000 VNĐ

RCBO 2P 16A Schneider A9D31616

Giá KM còn: 986.100VNĐ

- 43
Đơn giá: 1.730.000 VNĐ

RCBO 2P 10A Schneider A9D31610

Giá KM còn: 986.100VNĐ

- 43
Đơn giá: 1.730.000 VNĐ

RCBO 2P 6A Schneider A9D31606

Giá KM còn: 986.100VNĐ

- 43
Đơn giá: 1.730.000 VNĐ

Contactor 80A Schneider LC1D80Q7

Đơn giá: 3.850.000 VNĐ

Contactor 65A Schneider LC1D65AQ7

Đơn giá: 3.070.000 VNĐ

Contactor 50A Schneider LC1D50AQ7

Đơn giá: 2.440.000 VNĐ

Contactor 40A Schneider LC1D40AQ7

Đơn giá: 2.080.000 VNĐ

Contactor 38A Schneider LC1D38Q7

Đơn giá: 1.370.000 VNĐ

Contactor 32A Schneider LC1D32Q7

Đơn giá: 1.160.000 VNĐ

Contactor 25A Schneider LC1D25Q7

Đơn giá: 930.000 VNĐ

Contactor 18A Schneider LC1D18Q7

Đơn giá: 670.000 VNĐ

Contactor 12A Schneider LC1D12Q7

Đơn giá: 500.000 VNĐ

Contactor 9A Schneider LC1D09Q7

Đơn giá: 420.000 VNĐ

Contactor 150A Schneider LC1D150M7

Đơn giá: 8.200.000 VNĐ

Contactor 115A Schneider LC1D115M7

Đơn giá: 6.500.000 VNĐ